საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

ქეთევან ალექსიძე

დირექტორი

 
თემურ ჩხაიძე

დირექტორის პირველი მოადგილე

 
დავით ჯაბუა

დირექტორის მოადგილე საავიაციო უსაფრთხოების საკითხებში

 
პაატა ჩიქოვანი

დირექტორის მოადგილე ფინანსურ საკითხებში

 
გიორგი მოლოდინაშვილი

დირექტორის მოადგილე აეროპორტების ოპერირების დარგში

დაწვრილებით...