საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

ფინანსური შედეგები

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2022

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2021

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2020

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2019

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2018