საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

თამარ არჩუაძე

დირექტორი

 
კონსტანტინე ქათამაძე

დირექტორის პირველი მოადგილე

 
ლევან ცხადაძე

დირექტორის მოადგილე

 
პეტრე კანკავა

დირექტორის მოადგილე

 
მიხეილ იაშვილი

დირექტორის მოადგილე

 
დავით ჯაბუა

დირექტორის მოადგილე საავიაციო უსაფრთხოების საკითხებში