საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

მიღებულ თვითმფრინავთა რაოდენობა - თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი