საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება


ინტერესთა გამოხატვა ოთხშაბათი, 24 JULY 2019 12:18 | News

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალის სარეკლამო ზონების პროექტირების შესყიდვის მიზნით ინტერესთა გამოხატვაზე მოწვევა ცხადდება

სარეკლამო ზონები

ნახაზი

ინტერიერი