საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება


COVID-19 პანდემიის შდეგად გამოწვეული საავიაციო კრიზისის ფონზე GCAA აეროპორტებს დროებით შეღავათებს უწესებს სამშაბათი, 28 APRIL 2020 00:00 | News

covid19საქართველოს აეროპორტების კონტროლირებადი და შეზღუდული დაშვების დაცულ ზონაში პიროვნების და ავტოსატრანსპორტო საშუალების საშვებს, რომელთა მოქმედების ვადა იწურება საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში, მოქმედების ვადა გაუგრძელდება 3 თვით.