საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

მიღებულ თვითმფრინავთა რაოდენობა - ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი