საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

დავით ჯაბუა

სავიაციო უშიშროების დირექტორი 

2012 წლიდან დასაქმებულია შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“-ში.   უშიშროების სფეროში მუშაობის 31 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.  განათლება: ინჟინერ-ტექნოლოგი