საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

სერგო ჯანელიძე

საბჭოს წევრი

2024 წლიდან საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. Ბატონი სერგო ფლობს მრავალწლიანი გამოცდილებას საჯარო სექტორში. Კერძოდ, ის იკავებდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეკონომიკური დეპარტამენტის დირექტორის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს უფროსის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს სამეურნეო-უზრუნველყოფისა და მატერიალური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსია და საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამეურნეო სამმართველოს განყოფილების უფროსის პოზიციებს. Ბატონმა სერგომ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის სპეციალობით და მინიჭებული აქვს ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია;