საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

მიხეილ დუნდუა

საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე

საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. აღნიშნულ პერიოდამდე ბატონი მიხეილი იჯავებდა სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსის პოზიციას. საჯარო სექტორის გამოცდილების გარდა, მას ეკავა მენეჯერული პოზიციები, კერძოდ ეკავა დირექტორის პოზიციები კომპანიებში ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი „დოქტრინა“, შპს „კაპიტალის კვლევითი ცენტრი“ და შპს „ჯორჯიან ბიზნეს ვიკი“. გარდა ამისა, ბატონი მიხეილს, საკონსულტაციო კომპანიებსა და უნივერსიტეტებში, აქვს კონსულტანდად, მკვლევარად და ლექტორად მუშაობის გამოცდილება. მას მოპოვებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხები ეკონომიკის მიმართულებით.