საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

უახლოეს მომავალში იგეგმება ისეთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორებიცაა:

თელავის ახალი აეროპორტის მშენებლობა

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გენერალური გეგმის შემუშავება

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკისა და აეროდრომის მშენებლობა

მესტიის აეროპორტის ახალი ტერმინალის მშენებლობა