საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

Business_downlaod
აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2023
Business_downlaod
აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2022
Business_downlaod
აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2021
Business_downlaod
აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2020
Business_downlaod
აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2019
Business_downlaod
აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2018