საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

Business_downlaod
ბრძანება N76 - ცვლილება N18, 14.04.2021 წლის ბრძანებაში, ავტოსადგომით სარგებლობის შესახებ
Business_downlaod
ბრძანება N13 - 2021 წლის 14 აპრილის N18 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Business_downlaod
ბრძანება N18 - ქუთაისში ავტოსადგომით სარგებლობის საფასურის განსაზღვრა