საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

მისია

საქართველოს სამოქალაქო აეროპორტების სისტემატური ინტეგრაცია და განვითარება, თანამედროვე, უსაფრთხო და კომფორტული აეროპორტის მომსახურებისა და ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება, განვითარება საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად, თანამედროვე კომერციული პრაქტიკისა და სახელმწიფო ინტერესების ერთიანობით.

ხედვა

საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ, ავიაკომპანიებისთვის, მგზავრებისთვის, საავიაციო ინდუსტრიასთან დაკავშირებული ბიზნესებისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გარემოს შექმნა და რეგიონში ცენტრალური, წამყვანი ფუნქციის შესრულება. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციისა და ეკონომიკის გრძელვადიანი განვითარებაში წვლილის შეტანა.

ღირებულებები

პრიორიტეტს წარმოადგენს მგზავრების, თანამშრომლებისა და პარტნიორების უსაფრთხოების დაცვა, საავიაციო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკების დანერგვით.

თანამშრომლობის, გუნდური მუშაობისა და ურთიერთპატისვისცემის ხელშეწყობა, მჭიდრო თანამშრომლობა პარტნიორებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან, საერთო მიზნებისა და წარმატების მისაღწევად, საავიაციო ინდუსტრიის განვითარების საჭიროებების შესაბამისად.