საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

Business_downlaod
ბრძანება N43 - დამატებითი საავიაციო მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ
Business_downlaod
ბრძანება N35 დებულება აეროპორტების კონტროლირებად და შეზღუდული დაშვების დაცულ ზონებში დაშვების წესის შესახე
დანართი