საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

Business_downlaod
ბრძანება N118 - საკანალიზაციო ქსელზე დაერთების კომპენსაციის დაანგარიშების წესი