საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

მარიამ ქვრივიშვილი

საბჭოს თავჯდომარე

მიხეილ დუნდუა

საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე

გიორგი ბუთხუზი

საბჭოს წევრი

სერგო ჯანელიძე

საბჭოს წევრი

ილია ბეგიაშვილი

საბჭოს წევრი

თამარ არჩუაძე

საბჭოს წევრი