საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

ირაკლი ქარქაშაძე

გენერალური დირექტორი

დავით ჯაბუა

სავიაციო უშიშროების დირექტორი 

ლევან ცხადაძე

ოპერირების დირექტორი 

კონსტანტინე ქათამაძე 

ინფრასტრუქტურის დირექტორი 

არჩილ სილაქაძე 

ხარისხის კონტროლის და აუდიტის დირექტორი 

გაგა სანიკიძე

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის დირექტორი

აფი გიგანი

მესტიის აეროპორტის დირექტორი 

გიორგი მურუსიძე 

ამბროლაურის აეროპორტის დირექტორი